پرینت
 • English (English)
 • اتیکت کامپیوتر ایران
 • اتیکت کامپیوتر ایران
 • اتیکت کامپیوتر ایران
 • اتیکت کامپیوتر ایران
 • اتیکت کامپیوتر ایران
 • services
 • services

خدمات

اتیکت و لیبل بافته شده چه از نوع تافته و چه از نوع ساتن قابلیت تکمیل به اشکال ذیل را دارند: 
    آهار: مواد آهاری با قابلیت تثبیت رنگ و اندازه ، دوختی راحت تر و شکیل تری را به اتیکت شما می بخشد.

 • برش: در این مدل اتیکت یا لیبل تا زده نمی شود و قابلیت دوخت از هر چهار طرف چپ و راست و بالا و پایین را به تنهایی دارد.
 • تا طرفین: مشابه برش بریده شده و در انتهای چپ و راست تا خورده می شود و مزیتش نسبت به برش این است که لبه های نرم ترین دارد.
 • تا از وسط: از وسط تا می خورد و ما بین درز پارچه در حال دوخت دوخته می شود.
 • تا مدل یو: اتیکت یا لیبل از طرفین به صورت یو تاخورده و مابین درز پارچه در حال دوخت ، دوخته می شود. در این نوع نیازمند است که طرفین مقداری بلند تر باشد.
 • چسب کاغذی: در این مدل اتیکت یا لیبل به چسب مورد نظر چسبیده و در هنگام استفاده اتیکت یا لیبل  را از روی کاغذ جدا کرده و به کالای مورد نظر می چسبانند.
 • چسب حرارتی: در این مدل چسب دو مرحله ای استفاده می شود به این صورت که در مرحله اول توسط ماشین آلات مخصوص چسب در پشت اتیکت یا لیبل چسبیده شده و در مرحله دوم در هنگام استفاده توسط اتوی حرارتی به کالا مورد نظر می چسبد.
 • براق کننده: اتیکت یا لیبل بافته توسط حرارت دارای ظاهری شکیل و براق شده و سطحی نرم تر نسبت به قبل پیدا می کند.
 • برجسته: در این مدل قسمت یا تمام لوگو یا نوشته توسط حرارت برجسته می گردد.